Privaatsuspoliitika

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Mariland Kaubanduse OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks toodete ostmine/tellimine, teenuste tellimine või telefoni/meili teel ühenduse võtmine. Teenused on kõik Mariland Kaubanduse OÜ (Minumarket24.ee) poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Mariland Kaubanduse OÜ (Minumarket24.ee) kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
  • ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon – kasutajale kauba müügiks, teenuse osutamiseks, ühenduse võtmiseks, kauba kohaletoimetamiseks;
  • ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, aadress – kasutajale kauba müügiks, teenuse osutamiseks, ühenduse võtmiseks, kauba kohaletoimetamiseks;

Isikuandmete kasutamine

Mariland Kaubanduse OÜ kasutab isikuandmeid kasutajale kauba müügiks, kauba kohaletoimetamiseks, teenuse osutamiseks (näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks), kasutajaga suhtlemiseks ja arvete edastamiseks. Samuti ka kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest/teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul. Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Mariland Kaubanduse OÜ lepingupartner/koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Mariland Kaubanduse OÜ kasutajale teenuseid. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks. Mariland Kaubanduse OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastab Mariland Kaubanduse OÜ volitatud töötleja Maksekeskus AS’ile. Tellimuste kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed edastab Mariland Kaubanduse OÜ transpordifirmadele.

 

Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Mariland Kaubanduse OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Mariland Kaubanduse OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile klienditugi@ minumarket24.ee vastavasisuline sooviavaldus. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis veebilehitseja arvutisse salvestab. Küpsis sisaldab teavet, mis võimaldab veebilehitsejal tuvastada, kui samas arvutis sama veebileht uuesti avatakse. Kasutame küpsiseid selleks, et meie veebileht oleks kasutajasõbralikum, tõhusam ja turvalisem. Lisaks võimaldavad küpsised meie süsteemidel teie veebilehitseja ära tunda ning teile teenuseid pakkuda. Mõnda veebilehe funktsiooni ei ole võimalik ilma küpsisteta pakkuda. Sellisel juhul tuleb veebilehitsejas küpsised lubada, isegi pärast lehe vahetamist.

Küpsised salvestatakse teie arvutisse. Seega on teil täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Kui valite oma veebilehitsejas vastavad seaded, saate vältida küpsiste salvestamist ja andmete edastamist. Salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada, ent arvestada tuleb asjaoluga, et sellisel juhul ei pruugi kõiki veebilehe funktsioone olla võimalik täies mahus kasutada.

Küpsised ei sisalda sellist teavet, mille abil oleks võimalik teie isik tuvastada.

Privaatsustingimuste muutmine

Mariland Kaubanduse OÜ jätab endale õiguse muuta Privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil klienditugi@ minumarket24.ee.